Hipnoterapia

Terapia SET (Simple Effective Therapy)

hipnoterapia

Hipnoterapia SET (Simple Effective Therapy),
to bardzo skuteczne narzędzie terapeutyczne wykorzystujące zasoby ludzkiej podświadomości. Jest zupełnie bezpieczna i dyskretna. Nie ingeruje w ludzkie życie, sytuacje, czy historie. Zajmuje się uczuciami i emocjami. Nie „rozgrzebuje” ludzkiego życia, nie trzeba „spowiadać się”. Jedyne co powinien hipnoterapeuta wiedzieć, to problem, z którym zgłasza się osoba i na czym on polega lub czego dotyczy. Cały proces terapeutyczny ukierunkowany jest na odbudowanie psychiki oraz umiejętność panowania nad emocjami. Doświadczenie wskazuje na konieczność stosowania 2 – 6 sesji (zależy od problemu).


Nie pracuje się na czas, lecz modułami terapeutycznymi. Przeważnie jest to czas od 40 min do 4h. Skuteczność tej metody szacuje się na poziomie 80-98% (zależne od problemu). Spektrum jej wykorzystania jest bardzo szerokie. Najlepsze, a zarazem najszybsze efekty terapeutyczne osiąga się przed rozpoczęciem leczenia farmakologicznego lub po jego zakończeniu. Może być stosowana zarówno u dzieci (od 8-go roku życia), młodzieży, jak i dorosłych.

Hipnoza

Jest to odmienny stan świadomości, czyli stan częściowego wyłączenia świadomości, pomiędzy snem a jawą, charakteryzujący się silną koncentracją i wzmożoną podatnością na sugestię. W tym stanie świadomość człowieka staje się wyciszona i bierna. Sugestie terapeuty przekazywane są do potężnej sfery podświadomości. Hipnoza jest wykorzystywana w hipnoterapii, między innymi jako jedna z metod diagnozowania i leczenia zaburzeń psychosomatycznych takich jak nerwica, depresja, lęki, stresy, fobie, bóle niewiadomego pochodzenia, bezsenność, uzależnienia nikotyna, alkohol i inne, niskie poczucie własnej wartości, brak pewności siebie, itd.

Jak pracuje mózg ludzki z technicznego punktu widzenia?

Otóż działa on w cyklach o wymiernych częstotliwościach. Te częstotliwości odpowiadają pewnym określonym czynnościom, które człowiek wykonuje, lub stanom, w jakich się znajduje. Fale delta – częstotliwość fal na poziomie delta waha się od 0 do 4 Hz – jest to stan całkowitej nieświadomości, czyli stan tzw. snu. Fale theta – częstotliwość fal na poziomie theta waha się od około 4 do 7 Hz. Fale te są częścią podświadomości i czasami zachodzi tu stan hipnozy. W tym obszarze zapisywane są nasze przeżycia emocjonalne. Obszar fal theta umożliwia wyjście poza naszą świadomość przez hipnozę i wejście do świata zjawisk parapsychicznych. To właśnie ten zakres fal zarezerwowany jest dla tego rodzaju doświadczeń. Fale alfa – zakres częstotliwości dla fal alfa wynosi od 7 do 14 Hz. Jest to sfera podświadomości. To tutaj zachodzą takie zjawiska jak marzenia senne, sny na jawie, a także stan hipnozy.

Często ma tu również miejsce stan medytacji, chociaż czasem przenosi się on do obszaru theta. W zakresie fal alfa doświadczamy także przeżyć parapsychicznych. Zatem jeśli chodzi o hipnozę, najważniejszy jest właśnie ten obszar. Fale beta – jest to obszar naszego świadomego umysłu. Zakres częstotliwości fal wynosi tu powyżej 14 Hz. Ten właśnie obszar kieruje procesem naszego rozumowania i większością czynności, które wykonujemy świadomie. Znaczna część naszej świadomej aktywności odbywa się przy częstotliwości fal około 20 Hz. Przy częstotliwości 60 Hz człowiek znajduje się w stanie skrajnej histerii. W stanie alfa i theta podświadomy umysł jest najbardziej podatny na przyjęcie sugestii od terapeuty. Umysł świadomy niezbyt chętnie poddaje się sugestiom. Najlepiej radzi sobie z myśleniem, rozumowaniem i wprowadzaniem w czyn idei, które są mu dobrze znane.

Natomiast podświadomość jest otwarta na sugestie. Nie osądza ani nie rozumuje. Reaguje na komendy. Właśnie zjawisku hipnoza zawdzięcza swoją siłę i wartość. Za pośrednictwem hipnozy można zaszczepić w podświadomości niezwykle silne pozytywne sugestie. Podświadomość je akceptuje i sprawia, że stają się rzeczywistością. Umysł podświadomy informuje umysł świadomy, że pojawiły się nowe dane, zgodnie z którymi należy działać. Świadomość uwielbia działać na podstawie tego, co jest jej znane, dlatego działa chętnie na podstawie danych dostarczonych przez podświadomość.


Osoba będąca w stanie hipnozy bardzo dobrze zdaje sobie sprawę, gdzie jest i co się z nią dzieje. Wszystko słyszy i jest jakby w stanie głębokiej relaksacji podczas snu na jawie. Zanika prawie zupełnie jej świadomość własnego ciała i odczucia z nim związane. Hipnoza jak i hipnoterapia nie ma skutków ubocznych, zalecana jest również dla kobiet w ciąży.

Hipnoterapia

Jest to terapia w stanie hipnozy polegająca na dotarciu do podświadomości i zmiany w niej negatywnych emocji i stanów za pośrednictwem pozytywnych sugestii hipnoterapeuty. Hipnoterapie powinien wykonywać tylko i wyłącznie wykwalifikowany i doświadczony hipnoterapeuta. Hipnoterapia nie ma nic wspólnego z hipnozą sceniczną.

Mity o hipnozie i hipnoterapii

Istnieje wiele nieporozumień dotyczących hipnozy i hipnoterapii. Wywodzą się one na ogół z podrzędnych filmów, które przedstawiają porządnych ludzi zamienionych się w potwory przez podejrzanych hipnotyzerów. Może to dobry wątek filmowy, ale na pewno jest czystą fikcją i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. A oto niektóre najczęściej spotykane mity dotyczące hipnozy i ich wyjaśnienie:

„Hipnoterapeuta jest wyposażony w magiczną siłę”. To nieprawda. Hipnoterapeuta to człowiekiem, który opanował umiejętność posługiwania się sugestią, rozwiązywania problemów psychosomatycznych w celu osiągnięcia określonych rezultatów. „Osoba poddana hipnoterapii zmuszana jest do pewnych czynów wbrew swej woli”. Absolutnie nie. Po pierwsze, nikt nie może zostać zahipnotyzowany, jeśli tego nie zechce.
Człowiek musi sam chcieć współpracować. Po drugie, nikogo będącego w stanie hipnozy nie można zmusić do robienia rzeczy, których nie chciałby robić z własnej woli, nie będąc w stanie hipnozy. Podczas poddawania się terapii w hipnozie klient może wybierać, czy chce przyjąć, czy odrzucić podaną mu sugestię; jeśli go ona drażni, natychmiast z własnej woli może wyjść ze stanu hipnozy.
„Tylko umysłowo niedorozwiniętych ludzi można wprowadzić w stan hipnozy”. Wręcz przeciwnie. Im bardziej ktoś jest inteligentny, tym łatwiej wchodzi w stan hipnozy. A w pewnych przypadkach umysłowego niedorozwoju zahipnotyzowanie w ogóle nie jest możliwe. Prawie każdego, kto chce wejść w stan hipnozy, można zahipnotyzować. Jedynie niecały procent populacji nie ulega hipnozie, albo z przyczyn niedostatków umysłowych, innych, niewyjaśnionych.
„Osoba zahipnotyzowana jest w transie lub jest nieprzytomna”. Nieprawda. W stanie hipnozy człowiek jest całkowicie przebudzony i świadomy. Koncentruje się jedynie na tym, czego chce hipnotyzer, i nie zwraca uwagi na nic innego.
„Z hipnozy można się nie obudzić”. To zupełnie fałszywe twierdzenie. Nawet gdyby hipnotyzer „padł trupem” tuż po zahipnotyzowaniu swojego klienta, ten i tak z łatwością wyjdzie ze stanu hipnozy. Człowiek albo może się na chwilę zdrzemnąć, a potem normalnie obudzić, albo po prostu otworzy oczy, kiedy przez dłuższy czas nie usłyszy głosu hipnotyzera.

Terapia SET

To autorska metoda opracowana przez hipnoterapeutę Marka Aleszko. Powstała w 2016r. na podstawie zdobytej wiedzy oraz doświdczenia. Stworzona została z myślą, by pomóc skutecznie i w możliwie krótkim czasie osobie która szuka pomocy. Polega na dotarciu do przyczyny problemu przy wykorzystaniu stanu hipnozy. Skuteczność tej metody szacuje się na poziomie 90%. Prawdopodobnie metoda SET była prekursorem w Polsce, jeżeli chodzi o wykorzystanie hipnoterapii w pracy z dziećmi po 8-mym roku życia. Obecnie metody tej nauczyło się ponad 60 osób w kraju i zagranicą. Jej skuteczność znajduje coraz większe uznanie wśród klientów gabinetów.